top of page
  • Writer's pictureÁgústa Sigrún Ágústsdóttir

Heimsminjar á Ítalíu

Updated: Jan 24, 2022

Heimsminjaskrá UNESCO er skrá yfir staði (t.d. skóga, fjöll, stöðuvötn, eyðimerkur, byggingar eða borgir) sem hafa verið útnefndir heimsminjar innan alþjóðlegrar heimsminjaáætlunar UNESCO. Á Ítalíu er að finna 55 slíka staði sem er mesti fjöldi slíkra staða í einu og sama landinu.

Tilgangur skrárinnar er stuðla að varðveitingu staða sem teljast sérstaklega merkilegir frá menningarlegu og/eða náttúrufræðilegu sjónarmiði og eru taldir hluti af menningararfi mannkyns. Áætluninni var hleypt af stokkunum af UNESCO 16. nóvember 1972 á degi íslenskrar tungu. Ætli það sé tilviljun...?

Skráin hefur verið gagnrýnd fyrir að vera mjög Evrópumiðuð og eins fyrir hið stranga verndunarsjónarmið sem liggur henni til grundvallar og er skilyrði fyrir að staður sé tekinn á listann. Þetta síðasta atriði leiddi til stofnunar lista UNESCO yfir óáþreifanlegan menningararf árið 2008.


Ísland gerðist aðili að samningnum um verndun menningar- og náttúruarfleifðar heimsins árið 1995.


Nýjar áherslur um heimsminjar voru lagðar til fyrir 21. öldina. Þar er samhengi og heildarumfang þeirra minja sem um ræðir haft að leiðarljósi meðal annars með svokölluðum raðtilnefningum á heildum, sem jafnvel ná yfir landamæri margra landa.


Í dag er 1121 staður á skránni í 167 löndum. Þrír þeirra eru á Ísland; Surtsey, Þingvellir og Vatnajökulsþjóðgarður, en fleiri staðir eru fast við það að komast á listann.


Eins og áður sagði er staðirnir 55 á Ítalíu og ófáar miðaaldaborgir eru í heilu lagi listaðir á skránni. Þennan lista er líka hægt að nota sem pressu til að fá aðila sem bera ábyrgð á stöðunum til að taka sig á, því staðir eru óhikað fjarlægðir af listanum ef slakað er umhyggju og natni við varðveislu þeirra.


Þar eru Feneyjar einmitt undir hamrinum, því risastór skemmtiferðaskip eru farin að skaða ímynd Feneyja sem og ferðamannflóðið sem er nálægt þolmörkum. UNESCO hefur því hótað því að svipta Feneyjar þessum heiðri ef ekki verður brugðist við og spornað við áhrifum þessarar tegundar ferðamennsku. Reyndar hefur Covid hjálpað til að einhverju leitu og gefið ráðamönnum andrými. Nú er það útgefið að frá og með 1.1.2022 verði skemmtiferðaskipum yfir ákveðnni stærð "úthýst" úr lóninu. Nú þegar eru stærri skipafélög farin að breyta ferðaáætlunum sínum. Þá losnum við kannski við hættuna á stórslysi eins og þessi mynd ber með sér.Eitt af leynivopnum þeirra sem sjá um að vekja athygli á þessum stöðum er að hvetja fólk til að ferðast til þeirra. Það er örugglega besta starf í heimi.


En 55 staðir, það er dágott. Hér er listinn... hann er sko BEISINN !!!

195 views0 comments

Related Posts

See All
bottom of page